seit 2006 Postkarte Rupprechtstegen Postkarte Rupprechtstegen Postkarte Rupprechtstegen Postkarte Rupprechtstegen (Werbekarte Kraft) Postkarte Rupprechtstegen (1907) Postkarte Rupprechtstegen (1915) Postkarte Rupprechtstegen (1934) Postkarte Rupprechtstegen (1942) Postkarte Rupprechtstegen (1974)